+ เกิดมา ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน +

แถลงการณ์โครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "หมวดตี้"

(สำเนา)

แถลงการณ์โครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "หมวดตี้"


ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
๒๐ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๑ (เสร็จเป็นรูปเล่ม)

หลักการและเหตุผลในการจัดทำ

เนื่องจากการเสียชีวิตของหมวดตี้ เป็นการเสียชีวิตเพราะไปทำหน้าที่ เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติ   หมวดตี้เองมีหลายฐานะมากในสังคมปัจจุบัน แบบแตะต้องตัวตนได้ หมวดตี้ เป็นทั้งเด็กหนุ่มวัยเพียงยี่สิบสี่ปี ในอีกด้าน หมวดตี้เป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา ในสถานภาพของครอบครัว หมวดตี้เป็นลูกชายคนโต
เป็นพี่ชายของน้องชายคนเดียวที่กำลังศึกษาเล่าเรียน

ด้วย เหตุความเป็นพี่ชายคนโตของหมวดนี้ ทำให้เราทีมงานจัดทำหนังสือเรื่อง "หมวดตี้"เห็นว่า ควรเข้าไปร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวของหมวด ที่กำลังขาดเสาหลักที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งตัวตนไปหนึ่งคน ขาดลูกชายที่วัยกำลังหนุ่ม กำลังเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ด้วยเหตุผลของการไปปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

จึงคิดว่าจะนำ เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดทำหนังสือ มอบให้คุณแม่ของหมวดอย่างไม่มีเงื่อนไขกำกับว่าคุณแม่จะนำไปใช้อย่างไร ทางคุณแม่แจ้งว่าหากมีเงินเหลือจากการทำหนังสือ  คุณแม่จะนำไปช่วยสนับสนุนเด็กเด็กอีกหลายโครงการ จะนำไปทำบุญเพื่อให้บุญกุศลต่างๆ ถึงผู้หมวด คำพูดของคุณแม่ทำให้เราทราบว่า มุมมองที่ดี วิธีคิดที่ดี การแสดงออกที่ดีของหมวดตี้ เกิดจากครอบครัวที่ดีหล่อหลอมออกมา
ในขณะที่หมวดตี้มีสถานะเป็นทั้งลูกชายคนโต
เป็นทั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา
หมวดตี้มีอีกสถานะหนึ่ง

มีอีกสังคมหนึ่ง คือสังคมไดอารี่ออนไลน์

มีเพื่อนพี่น้องที่ทั้งได้พบปะ และไม่ได้พบกัน
ความผูกพันจากผู้ที่ได้พบพูดคุย จนถึง
ผู้ที่ไม่ได้พบพูดคุยกัน นอกเหนือจากไดอารี่
สามารถรวมกันก่อตัวขึ้นหนาแน่นเป็นหนึ่งเดียว
ให้โครงการจัดทำหนังสือเรื่อง "หมวดตี้" ปรากฏได้

อย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้ว
หมวดตี้เขียนไดอารี่ออนไลน์ได้หลากหลายแนว
สนุก ตลก แต่แฝงสาระ สอดแทรกการทำหน้าที่
ลูกชายคนโตผู้เข้มแข็งของพ่อแม่ พี่ชายใหญ่ใจดีของน้องชายคนเดียว
และ ลูกผู้ชายไทยผู้พร้อมจะปกป้องแผ่นดินไทยไว้อย่างสม่ำเสมอ
โดยไม่เกี่ยงว่าการปกป้องนั้นจะต้องแลกด้วยชีวิต  
 

ทำ ให้เห็นว่า ตี้มีแนวคิดและวิธีปฏิบัติกับชีวิตที่ตัวเองเผชิญหน้า แบบเหนือกว่าเด็กหนุ่มในรุ่นเดียวกัน  สมควรที่จะมีการเผยแพร่มุมมองชีวิตที่พ่อแม่และน้องชายของหมวด มองมาที่หมวด รวมถึงมุมมองชีวิตและวิธีคิดของหมวดตี้ ให้คนทั่วไปได้รับรู้และรับทราบ  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง รวมถึงรุ่นน้องโรงเรียนตำรวจ รุ่นน้องเตรียมทหาร และผู้สนใจในความเป็นมาของหมวดตี้ทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1.นำเสนอกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ในหลักการทำงาน
เพื่อขอรับการอนุญาตให้จัดทำหนังสือ(ได้รับการอนุญาตแล้ว)

2.เปิดบัญชีเป็นชื่อคุณพ่อหรือคุณแม่ของหมวดตี้ หนึ่งบัญชี
เพื่อดำเนินการทางด้านการเงินทั้งหมด เช่น ระดมทุนรับบริจาค
และสำหรับเพื่อรับโอนเงินสั่งจองหนังสือ (ได้รับเลขที่บัญชีแล้ว)

3.คณะทำงาน ฯ จะไม่แตะต้องเงินในส่วนใดใด นอกจากตัวเลขที่ได้ประสานงานติดต่อทางฝ่ายคุณแม่ของหมวด

4. การติดต่อประสานงานเรื่องการปรับสมุด จะติดต่อประสานงานผ่านน้องติว น้องชายหมวดตี้ เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ลำบาก จะปรับสมุดบัญชีเงินฝาก และส่งอีเมล์หรือส่งแฟกซ์ให้ผู้รับผิดชอบด้านนี้ทราบ สองวันครั้ง หรือสามวันครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของหมวดได้รับรู้ความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือ ให้ลูกชายของท่าน และนำข้อมูลที่ได้จากน้องติว มาอัพเดทหน้าเวบให้ผู้สนใจเรื่องราวของหมวดตี้ได้ทราบว่า ตอนนี้ยอดเงินบริจาคและยอดการสั่งจองหนังสือมีเท่าไหร่แล้ว  ความคืบหน้าการดำเนินการถึงส่วนไหน

5.การเบิกจ่ายเงินจะเบิกจ่ายเพียงหนึ่งครั้งคือ คำนวณ ค่าจัดส่ง และค่าจัดพิมพ์
(ให้โรงพิมพ์ออกใบแจ้งหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร)ให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่า
ต้องใช้จ่ายและเบิกเงินเท่าไหร่  ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากนั้นจะไม่มี
เพราะเราจะขอใช้แรงกายแรงใจของพวกเราทำเพื่อหมวดตี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
6. คอนเซปหนังสือ จัดเป็นสองส่วนได้แก่


ส่วนที่ 1. มุมมองชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายคนเดียวของหมวดมองหมวด
ผู้ บังคับบัญชาที่ใกล้ชิด เพื่อนสนิท และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมเป็นร่วมตายกันเขียนถึง
ทั้งนี้เราได้เรียนให้คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งน้องติวทราบแล้ว เพื่อเขียนถึงหมวดตี้และให้เรานำส่วนนี้มาประกอบกันเป็นเล่ม ในส่วนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน รวมถึงคนรักของหมวด เราจะได้ประสานขอความร่วมมือในการต่อไป

ส่วนที่ 2. มุมมอง วิธีคิด การใช้ชีวิตของหมวดตี้ จากตัวหมวดเอง ทั้งเรื่องทั่วไปแบบเด็กหนุ่มสามัญ สนุกสนาน มีอัธยาศัยร่าเริง ที่ผู้อ่านอ่านแล้วจะพบว่าเกิดประโยชน์กับส่วนรวม รวมถึงเรื่องชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดประโยชน์กับ ประเทศชาติ ทั้งนี้เราจะใช้เนื้อหาส่วนนี้จากในไดอารี่ออนไลน์ของหมวดตี้ และได้สัญญากับท่านแล้วจากหัวใจของพวกเราว่าจะคัดกลั่นกรอง สิ่งที่เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทราบว่าลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ เป็นคนมีอุดมการณ์แน่วแน่  มีวิธีคิดเฉียบแหลม และมีการดำเนินชีวิตที่มีความรับผิดชอบ มีคำพูดคำจาในการบันทึกไดอารี่เป็นวรรคทองคำ ที่คนรุ่นใหม่น่าจะได้อ่าน เพื่อจะได้คิดและเอาหมวดตี้เป็นเยี่ยงอย่างในการตัดสินใจเรียนหรือทำงาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้เราได้ยกตัวอย่างบางบทที่จะจัดทำหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านแล้ว
ท่านชอบมาก และถึงกับเซ็นต์อนุญาตให้จัดทำในทันทีที่อ่านโครงการฯ จบ
รวมทั้งคุณพ่อได้นำโครงการที่เรานำเสนอ ขึ้นไปให้คุณสรยุทธ์ฯ อ่าน
บางบทคัดกรองจากหน้าไดอารี่ของหมวด ในการบันทึกเทปรายการ "จับเข่าคุย"
ที่จะออกอากาศทางช่อง 3 ในวันจันทร์ที่ 7กรกฏาคม 2551 เวลา 22.30น
(ติดตามชมและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่กันด้วยน่ะคะ)

โดย ทางทีมงาน"จับเข่าคุย" ได้ขอรายละเอียดโครงการของเราไปหนึ่งชุด และแจ้งเบอร์อีเมล์ และแฟกซ์ เพื่อ ให้เราส่งข้อมูลโดยรายละเอียดอีกครั้งอย่างเร็ว เพื่อจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ ;')

และ นักข่าวสาวตาแป๋ว แห่ง NBT ส่งข้อความเราลงเวบติดอันดับสี่ของประเทศไทย และจะขึ้นตัววิ่งให้ในช่วงรายการข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หาทุนให้เราอีกด้วย

7. ก่อนจะทำการจัดพิมพ์ หลังจากผ่านขั้นตอนดึงข้อมูลใจความสำคัญ เรียบเรียงข้อมูล พิสูจน์อักษร และผ่านที่ปรึกษาถึงข้อความที่คัดสรรมา ว่าสามารถนำลงจัดพิมพ์ได้แล้ว จะนำส่งรูปเล่มก่อนการจัดพิมพ์ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านก่อน หากมีการแก้ไข จะจัดการแก้ไข ตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการจนกว่าจะเป็นที่พอใจ แล้วจึงจะส่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือ

8.หนังสือมีขนาดพ๊อกเก๊ตบุ๊ก
ใช้กระดาษกระดาษกรีนรีด ถนอมสายตา 75 แกรม    
จำนวน 400 หน้า เนื้อใน 1 สี หน้าปก 4 สี ราคาขาย 190  บาท
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)จำนวนจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า1,000 เล่ม
หากเพิ่มจำนวนหนังสือขึ้น จะอยู่ที่ยอดเงินบริจาคและสั่งจอง

จัดพิมพ์ครั้งต่อไป หรือมีคนสนใจอยากนำไปจัดพิมพ์
ติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์ของหนังสือเรื่อง"หมวดตี้" ที่คุณแม่พิมพลักษณ์ บุญลือ

 

--------------------------------------------------------------------------------

วิธีการสั่งจองหรือสมทบทุน

หากสนใจสั่งจอง หรือบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ในการหาทุนจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "หมวดตี้"
ขอความกรุณาโอนเงินบริจาคสมทบทุนการจัดพิมพ์หนังสือ
หรือเงินค่าหนังสือ+ค่าจัดส่ง 190+40 บาท
ถ้าทุกห้าเล่มคิดค่าจัดส่งหนังสือ 950+100 บาท
ต่างประเทศให้เช็คค่าส่งจากลิงค์นี้ค่ะ น้ำหนักหนังสือ 300 กรัม
http://www.thailandpost.com/search_ems.aspโอนเงินเข้าบัญชี นางพิมพลักษณ์ บุญลือ

ธนาคารนครหลวงไทย สาขาบางปะหัน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 554-2-4228-6
แล้วส่งสำเนาสลิปการโอนเงินและที่อยู่ที่จะขอรับหนังสือ
มาที่ mateehappy@gmail.com
หรือหากเป็นสมาชิกไดอารี่อิส จะโหลดสำเนาสลิปขึ้นหน้าไดอารี่แล้ว
ส่งลิงค์มาให้เรา ทางอีเมล์ฉบับนั้นก็ได้ค่ะ ;')

***ขอแจ้งให้ทราบว่า เรารับเงินทางเดียวค่ะ ทางบัญชีของแม่ผู้หมวด

 

 

 


เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเสร็จแล้ว การลงชื่อผู้จัดทำหรือทีมงานจัดทำ จะใช้ชื่อว่า "เพื่อนพี่น้องหมวดตี้ในไดอารี่อีส" ไม่ มีการพิมพ์รายชื่อคณะทำงานแต่อย่างใด เพราะถือว่าพี่น้องในไดอารี่มีส่วนช่วยเหลือในทุกด้าน ตั้งแต่ความห่วงใย กำลังใจ กำลังเงิน การประชาสัมพันธ์  การบอกต่อ การรวบรวมรายชื่อผู้ต้องการสั่งจองหนังสือ ที่เหนือสิ่งอื่นใดเชื่อว่าพวกเราทุกคนรักหมวดตี้

พวกเรา ทีมเดียวกันค่ะ
พวกเราชาวไดอารี่อีสทั้งหมด คือคณะผู้จัดทำหนังสือเรื่อง หมวดตี้ ทุกคน ;')

ทราบ ว่าตอนนี้มีการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือแบบรวมเล่มไดอารี่ออนไลน์ ของหมวดอีกแห่งหนึ่ง กำลังดำเนินการเช่นเดียวกัน  เนื้อหาในเล่มจะไม่คล้ายกัน ส่วนของเราใช้เพียงบางส่วนที่เป็นข้อคิดในชีวิตของหมวด โดยมิได้นำทุกหน้าไดอารี่หมวดมา ทุกทุกทีมงานเราเชื่อว่ามีหลักการและเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามเชื่อค่ะว่า ด้วยเจตนาที่ดี ด้วยความรักและจุดประสงค์ในการทำเพื่อหมวดตี้ หรือเพื่อครอบครัวของหมวดนั้น จะทำให้ทีมงานที่ไม่ว่ามีกี่ทีมงาน สามารถเป็นทีมงานทีมเดียวกันได้ทั้งหมด "ทีมรักหมวดตี้"

พบข้อความนี้อยากเผยแพร่ให้สามารถก๊อปทั้งหน้าไดอารี่ ภาพและข้อความ
ลงเผยแพร่ในไดอารี่ของท่านได้ทันทีค่ะ อย่างที่บอกเราทีมเดียวกันและจะขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ และความไว้วางใจในการโอนเงินสั่งจองหนังสือล่วงหน้า ด้วยความขอบพระคุณค่ะ ;')

(สำเนา)

 

 

 

 

ปล. (ย่อมาจาก ปอหล่อ ใช่มะ... ห้ามเถียง นะ ไม่เชื่อดูในรูปที่ถ่ายในรายการสิ.. อิอิ)

(โห ไอ้ปออ้วน ! : เสียงจากจิตใต้สำนึก)

วิธีช่วยสั่งจองและสมทบทุนกันทางบัญชีที่แจ้งไว้ขั้นต้นได้เลยนะครับ แล้วแจ้งจำนวนเล่มแนบไปกับสลิปส่งไปทางเมลล์ที่แจ้งไว้อีกทีเลยครับ ช่วยกันนะครับ คณะผู้จัดทำเขาจะได้มีทุนในการจัดทำ

(รู้สึกเนื้อหาสาระจะเน้นที่คำย่อ ปล.มากกว่านะเนี้ยยย)

 

---------------------------------------- ปอ ผู้ชายแถวหลัง
ถ้าท่านใดไม่สะดวกการส่งทางe-mail เราจะแจ้งเบอร์Faxอีกทีนึงนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ
001040
4 ก.ค. 2551 เวลา 12:01 น.
ปล. ปอหล่อ

อืม..นะ

อ่ะได้ ๆ ยกผลประโยชน์ให้จำเลย
อิอิ
002422
4 ก.ค. 2551 เวลา 12:07 น.
ปอหล่อ

(อ่ะ จิงดิ)

ฮี่ฮี่
004025
4 ก.ค. 2551 เวลา 12:09 น.
ปล. = ปอหล่อ

จริง ๆ ๆ ๆ

อิอิ^^

20 บาทพี่ปอ


ลืมส่งรูปให้พี่ปอเลย
เดี๋ยวเมล์ไปให้นะคะ
000793
4 ก.ค. 2551 เวลา 12:20 น.
หล่อก็ได้ค่ะ ให้วันเดียวนะคะ ;)

เพิ่งก๊อปจากไดน้องมีนไปโพสต์ไว้เหมือนกันค่ะ ตี้รับรู้คงยิ้มแก้มปริเลยนะคะ ใครๆก็รักตี้เน๊อะ
001163
4 ก.ค. 2551 เวลา 12:43 น.
รบกวนด้วยนะคะ

โอนเงินเข้าบัญชี นางพิมพลักษณ์ บุญลือ
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาบางปะหัน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 554-2-42288-6

"มี8 อีกตัวด้วยค่ะ"

ขอบพระคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ

001040
4 ก.ค. 2551 เวลา 15:35 น.
หากท่านใดไม่สะดวกส่งสลิปทางemail
ก็สามารถส่งมายังFax no. 02-867-0832 ได้ค่ะ

แต่เนื่องจากเจ้าของFax จะสามารถกลับมาเช็คว่าได้รับfax จากท่านใดบ้างในเวลาเย็น ช่วงตั้งแต่6 โมงเป็นต้นไป

เมื่อได้รับFAXแล้วจะส่งsms กลับไปยืนยันค่ะ

ดังนั้น โปรดเขียนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลล์เพื่อสำหรับการตอบรับด้วยค่ะ
001040
4 ก.ค. 2551 เวลา 19:29 น.
งั้นคงเรียกพี่ปอได้อยู่มั้งคะ เพราะแตงรหัส 47 เรียนคณะเภสัชค่ะ ปีนี้ปีสุดท้ายแล้ว

แตงเคยทำองค์การอยุ่นะ สมัยปี 1 ตอนกลัจากค่ายรีโวอ่ะคะ

ว่าแต่สลิปสำเนาการโอนเงินนี่ถ่ายรุปเอาได้ไหมคะ อยู่หอไม่มีเครื่องสแกน เครื่องส่งแฟกซ์ด้วย
002850
4 ก.ค. 2551 เวลา 21:07 น.
ก็หน้าตาหล่อนะ...
หน้าอย่างเข้ม...

จริง จริง
002507
5 ก.ค. 2551 เวลา 00:09 น.
วันนี้ได้ชื่อใหม่จากพี่ปออีกแระ

"น้องอ้อนศรี"

อ้อนมีหลายชื่อมากพี่

อ้อนศรี อ้อนใจ น้องหมี ....

ชื่อนี้เด็ดสุด อ้อนใจ แดนอีสาน
000793
5 ก.ค. 2551 เวลา 15:52 น.
ไม่เป็นไรค่ะคุณปอ เราทุกคนก็ช่วยกันทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อตี้ และครอบครัวตี้เน๊อะ

ขออนุญาต add ไดอารี่คุณปอไว้นะคะ (ตกลงแหม่มเป็นพี่คุณปอใช่มั๊ยเนี่ย? แฮ่ๆ)
001163
5 ก.ค. 2551 เวลา 19:17 น.
ขออนุญาตแอดไดพี่ปอนะคะ

แตงยังอยู่หอที่องครักษ์แหละคะ เรียนที่นั่น 5 ปีเลย ว่างๆ ก็มาเยี่ยมกันบ้างนะคะ ไม่ได้คุย ไม่ได้เจอกันนานเลย

สงสัยคงต้องขอบคุณหมวดตี้นะคะ ที่ทำให้มาเจอกันอีกครั้ง
002850
5 ก.ค. 2551 เวลา 20:44 น.
ตามที่คุณพ่อปอบอกแหล่ะจ้า ขอบคุณปอเช่นกันนะคะ ไว้คุยกันนะ พี่เล่น MSN เหมือนกัน แต่ตอนนี้ขอสอบเสร็จก่อนเน้อ :)
001163
5 ก.ค. 2551 เวลา 21:59 น.
ขอบคุณมากเรยปอ


อิอิ


วันนั้นพอดีกวางกลับมาปอก็ sign out ไปไปซะเเล้ว

โทษทีนะ


004994
5 ก.ค. 2551 เวลา 22:32 น.
ขอบคุณปอ ที่ให้กำลังใจ และเพือ่นๆนะ
002507
5 ก.ค. 2551 เวลา 22:46 น.
จร้า


ฝันดีเด้อ
004994
5 ก.ค. 2551 เวลา 23:00 น.
ขอบคุณคร๊าบบน้องปอ ผลสอบออกมาประการใด พี่จะมาเล่าสู่กันอ่านนะ :)
001163
5 ก.ค. 2551 เวลา 23:31 น.
ขอบคุณค่ะ

เด๋วจะรีบจัดซื้อด่วน

003518
6 ก.ค. 2551 เวลา 07:59 น.
มาแย้ว...

ตามกลิ่นธูป...
000367
7 ก.ค. 2551 เวลา 16:02 น.
โอนแล้วนะครับผม
003838
7 ก.ค. 2551 เวลา 20:22 น.
วัดดีปอมาทักทายพอดี ยกเลิกไฟลท์ ก็เลยไม่มีไรทำ แอบมาทักทาย
004998
8 ก.ค. 2551 เวลา 10:42 น.
อิอิ
เงินเดือนออกแล้วจะซื้อหนังสือตี้เน้อ
000327
10 ก.ค. 2551 เวลา 16:06 น.
โอนเงินไปแล้วค่ะ ตอนนี้ก็รออ่านหนังสือ
004575
11 ก.ค. 2551 เวลา 02:22 น.
เด๋วเที่ยวเผื่อนะจ๊ะ
004994
11 ก.ค. 2551 เวลา 09:31 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic